3D modeling

Základom vytvorenia 3D modelu z CAD podkladov je schopnosť čítať technické výkresy a vedieť si spraviť predstavu o výsledku. Pre model sa vytvoria materiály povrchov, osvetlenie scény a výsledkom je render pre reklamné účely.

Pixamax 3D vizualizácia
3D vizualizácia profilu posuvných dverí