3D modeling

Ukážka 3D modelingu. 3D model vytvorený podľa fotografií. Ďalším krokom je príprava textúr a scény.