3D modeling

3D model vytvorený podľa fotografií. Ďalším krokom je príprava textúr a scény.