3D vizualizácia

Ilustračný obrázok pre edukáciu. Vytvorenie 3D modelu podľa stručného popisu bez potreby technických výkresov, pridnie materiálov povrchov, nasvetlenie scény a rendering výsledného obrázka.

Pixamax-3D-house
Pixamax-3D-house