3D vizualizácia

Výroba polygónového modelu z CAD súborov, výsledný render v želanom rozlíšení

3D model okrového profilu
render oknového profilu