Počítačové animácie

Pre tvorbu animovaných videoklipov používame modelovací a animačný software Cinema 4D. Základom je vytvorenie 3D modelu pomocou polygónov, materiálov, vytvorenie a osvetlenie scény (takto vytvorenú scénu je samozrejme možné použiť aj na statické fotografie v potrebnom rozlíšení, či už pre veľkoformátovú tlač alebo pre umiestnenie na web). Samotná animácia je ďalším krokom. Nastavenie kamier, dynamiky ich pohybu, hĺbky zaostrenia,… Animácia vznikne renderovaním jednotlivých obrázkov a spojením do plynulého pohybu. Vo výsledku prichádza na rad postprodukcia – nastavenia farieb, efektov, spojenie videa so zvukom. Zvuk tvorí 50 % zážitku, preto je dôležitý dobrý výber a prepojenie dynamiky hudby a striedania obrazov vo videu.


Ukážka produktovaj animácie so zvýraznením možností výberu povrchu okenných profilov.


Animovaný reklamný videoklip premietaný v kinosálach pred filmom.


Animácia firemného loga