Časozberné video

Timelaps videoklip. Príťažlivý spôsob ako zachytiť procesy okom neznateľné.