Produktový katalóg

Prezentácia výsledného produktu. Prelistovaniu katalógu predchádza nafotenie výrobkov s modelkami, spracovanie fotografií a dizajnu katalógu, nakoniec tlačové dáta pre tlačiareň.