Promovideá

Tvorba propagačných a prezentačných videoklipov. Požadovanému cieľu a zámeru sa prispôsobia prostriedky:

  • štandardné videoklipy
  • počítačové animácie
  • stop motion videá
  • ich vzájomné kombinácie

Pre každé dobré video platí – cit pre obraz, zvuk a rytmus.