Vizualizácie

Výroba polygónových virtuálnych 3D objektov z CAD podkladov, konštrukčných výkresov, fotografií,… Finálne rendery architektúry,
konštrukcií, výrobkov, obalov,…

vizualizacia1
vizualizacia2
vizualizacia3
vizualizacia4
vizualizacia5
vizualizacia6
expozicia
vizualizacia1
vizualizacia2
vizualizacia3
vizualizacia4
vizualizacia5
vizualizacia6
expozicia
previous arrow
next arrow
vizualizacia1
vizualizacia2
vizualizacia3
vizualizacia4
vizualizacia5
vizualizacia6
expozicia
previous arrow
next arrow
Shadow