Vizualizácie

Výroba polygónových virtuálnych 3D objektov z CAD podkladov, konštrukčných výkresov, fotografií,… Finálne rendery architektúry,
konštrukcií, výrobkov, obalov,…

broken glass
vizualizacia1
vizualizacia2
vizualizacia3
vizualizacia4
vizualizacia5
vizualizacia6
expozicia
fragments of a broken glass goblet flying through the air
vizualizacia1
vizualizacia2
vizualizacia3
vizualizacia4
vizualizacia5
vizualizacia6
expozicia
previous arrow
next arrow
fragments of a broken glass goblet flying through the air
vizualizacia1
vizualizacia2
vizualizacia3
vizualizacia4
vizualizacia5
vizualizacia6
expozicia
previous arrow
next arrow
Shadow